Jaarverslag 2012

Bedrijfsvoering in cijfers

Dagelijks zijn er veel mensen aan het werk voor de Rechtspraak. Mannen, vrouwen, rechters, gerechtsambtenaren. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Bestaat er veel verschil tussen het aantal strafzaken? Het jaarlijkse beeld in enkele cijfers.