Jaarverslag 2012

1 Samenvatting

In deze samenvatting komen de hoofdpunten van 2012 aan de orde die onder andere zijn gebaseerd op de geformuleerde speerpunten uit het Jaarplan 2012:

  • Instroom en afhandeling van zaken
  • Herziening van de gerechtelijke kaart
  • Aansluiten bij behoeften in de samenleving
  • Voorbereiding op het inmiddels ingetrokken voorstel tot invoering van de verhoging van griffierechten
  • Oprichting van een Landelijk Dienstencentrum en invoering van een nieuw financieel informatiesysteem

In de laatste maand van 2012 werd een manifest openbaar gemaakt, waarin raadsheren de werkdruk aan de orde stellen en de rol die de gerechtsbesturen en de Raad voor de rechtspraak daarin spelen. Ook stellen zij zich niet vertegenwoordigd te voelen door de Raad voor de rechtspraak. Hoewel de activiteiten die daarop volgden in 2013 werden uitgevoerd, is het manifest een van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.